Aktualna lista wpłat

Informacja zbiorcza aktualizowana jest na bazie informacji uzyskiwanych cyklicznie wpłat na rachunek bankowy Rady oraz wpłat do skarbnika.

Stan na 30 września 2019 roku.