Odbyło sie pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 12 września 2019 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele trójek klasowych z 22 klas. Ukonstytułowało się nowe Prezydium Rady. Rada przyjęła sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019, udzieliła absolutorium Prezydium Rady a także uchwaliła preliminarz wydatków na obecny rok szkolny.