Cel informacyjny

Większość z nas – rodziców rzadko bywa w szkole i nie ma dostępu do aktualnej informacji .

Strona internetowa, kontakt E-mailem są najwygodniejszymi sposobami dotarcia do informacji, które szkoła oraz my – Rada Rodziców chcemy Wam przekazać. Jeszcze większą rolę pełni taka strona w umożliwieniu rodzicom kontaktu z innymi rodzicami, gdyż takiej formy kontaktu szkoła praktycznie nie umożliwia poza zebraniami.

Coraz częściej poszukujemy informacji w internecie. Dla wielu osób pierwszym źródłem informacji o radach rodziców – czym są i co mogą robić – są strony internetowe rad rodziców. Warto dzielić się dobrymi pomysłami, skutecznymi rozwiązaniami problemów i nawiązywać współpracę pomiędzy radami rodziców różnych szkół (co przewiduje Ustawa o systemie oświaty.)

powrót