Rada

Prezydium Rady

Jarosław Szarnecki – przewodniczący Rady   I IB MYP 3

Anna Bednarska – z-ca przewodniczącego      I IB

Monika Naporowska – skarbnik                           I B3

Marta Rochala – sekretarz                                         I C3

Członkowie Prezydium

Bronisław Szatkowski                                                  I E4

Halina Wilk                                                                          III C

Michał Damski                                                                     II E