Plan Spotkań

Plan spotkań na rok szkolny 2019/2020 uzgadniany przez Prezydium Rady Rodziców skorelowany jest z zebraniami/konsultacjami w szkole.

  • zebranie #1 ……………………….. 12 wrzesnia godzina 18
  • zebranie #2 ……………………….. 15 października godzina 18
  • …….

Zebrania Rady Rodziców stanowią ważne miejsce spotkań i forum dyskusji – to na nich podejmowane sa najważniejsze decyzje związane z aktywnością rodziców w szkole. Regularne spotkania dają nam szansę stworzenia aktywnej i twórczej Rady Rodziców