Składki

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 ustaliła następująca wysokość składek:

Składka na Radę Rodziców – 130 zł /lub semestralnie 2 * 65 zł/

Składka na ksero – 20 zł /lub semestralnie 2 * 10 zł/

Rachunek Bankowy Rady Rodziców

07 9582 0000 4010 0036 1446 0001

W tytule przelewu proszę podać koniecznie:

  • Imię i Nazwisko ucznia
  • klasa do której uczęszcza uczeń

Wpłaty mozna dokonywać na rachunek bankowy lub bezpośrednio u skarbnika/przedstawiciela RR w dniach zebrań oraz konsultacji.

Jeśli uważasz, że składka jest zbyt wysoka / choć potrzeby zawsze będą większe/ wpłać ile uważasz.