Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców nie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, zatem nie może być stroną umowy zawieranej z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie NNW ucznia jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każdy z Państwa ma prawo wyboru dowolnej oferty każdego z ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia szkolene.