2016/2017

Inicjatywy wsparte finansowo przez Radę Rodziców

 • Konkurs Public Speaking – nauczyciel j. angielskiego
 • XIV Marsz matematyczny na orientację – nauczyciel matematyki
 • Ogólnopolski Turniej Debat „Polska między wschodem i zachodem” – nauczyciel przedmiotów etyka, logika, myśl filozoficzna
 • Sfinansowanie naprawy sprzętu multimedialnego dla szkoły – Dyrekcja
 • Pamiątkowe znaczki na 10-lecie gimnazjum – nauczyciel j. hiszpańskiego
 • Kwiaty dla nauczycieli – Dzień Edukacji Narodowej – Samorząd Uczniowski
 • Niespodzianka na Radę Pedagogiczną – Dzień Edukacji Narodowej
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie – bibliotekarz
 • Uświetnienie tortem 10-lecia gimnazjum
 • Piłki do siatkówki dla szkoły – nauczyciel WF
 • udział drużyny debatanckiej w Turnieju w Krakowie – nauczyciel przedmiotów etyka, logika, myśl filozoficzna
 • obchody dnia niepodległości – Samorząd Uczniowski
 • dofinansowanie udziału w Studniówce wskazanym przez szkołę uczniom
 • VII szkolne warsztaty fizyczne – nauczyciel fizyki
 • Konkurs Union Jack – nauczyciel j. angielskiego
 • Projekt hejted Ciało – nauczyciel j. polskiego
 • Unifikacja wizerunku drużyn debatanckich – nauczyciel przedmiotów etyka, logika, myśl filozoficzna
 • Warsztaty matematyczne – nauczyciel matematyki
 • Profesjonalna rejestracja fotograficzna występów uczniów na Koncercie Noworocznym – nauczyciel przedmiotu plastyka
 • XLIII olimpiada geograficzna – nauczyciel geografii
 • Koncert noworoczny – koordynator koncertu noworocznego
 • Zimowa szkoła matematyczna – nauczyciel matematyki
 • dofinansowanie wycieczki szkolnej – wniosek socjalny
 • „Pierwszy dzień wiosny dniem języków obcych” – nauczyciel j. rosyjskiego
 • warsztaty językowe w Krzyżowej – nauczyciel j. niemieckiego
 • Eliminacje MPOD – nauczyciel przedmiotów etyka, logika, myśl filozoficzna
 • materiały dla drużyny Final Lobsters – nauczyciel fizyki
 • bluzy – samorząd uczniowski
 • zdjęcia klasowe i na zakończenie maturzystów – nauczyciel plastyki
 • konkurs wiedzy neurobiologicznej w Krakowie – psycholog
 • „Inkluzja: czyli prawo do inności” – szkolny projekt o niepełnosprawności  – nauczyciel j. hiszpańskiego
 • debaty oksfordzkie w Poznaniu – nauczyciel przedmiotów etyka, logika, myśl filozoficzna
 • statuetki dla sportowców na zakończenie klas III – nauczyciel WF
 • woda na egzaminy maturalne – kierownik administracyjny ZSO 5
 • wynajęcie sali w kinie Era Nowe Horyzonty na zakończenie klas III – dyrekcja ZSO 5
 • 2 zestawy piór dla najlepszych absolwentów 2016/2017 – dyrekcja ZSO 5
 • nagrody oraz tarcze, znaczki i materiały na zakończenie klas III – dyrekcja ZSO 5
 • nagrody dla uczniów naszej szkoły, którzy zostali laureatami konkursów ogólnopolskich z j. angielskiego – nauczyciel j. angielskiego
 • udział drużyny szkolnej w Światowym Finale Olimpiady Kreatywności (Knoxville USA)  – nauczyciel fizyki
 • zakupy księgozbioru dla biblioteki szkolnej – opiekun biblioteki

Zwrot części wpłat dla najaktywniejszych klas, które przekroczyły próg 50% wpłat – aż 11 klas w tym roku