Główna Regulamin i druki LO V Od

Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcące nr V

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

Zebranie Rady Rodziców 2023/2024

Zebranie zaplanowane jest na 29 listopada 2023 na godzinę 18.00

Składki w roku szkolnym 2023/2024

Składka Rada Rodziców 150,00 zł
Składka ksero 30,00 zł

Nr rachunku bankowego:

07 9582 0000 4010 0036 1446 0001

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny 23/24

Uwaga!

Jeśli do szkoły V LO uczęszcza w danym roku więcej niż jedno dziecko, to składkę Rady Rodziców uiszczamy jednorazowo w stałej kwocie 150 zł, a składkę ksero opłacamy za każde dziecko po 30zł.

Jubileusz 75-lecia - wsparcie 1.5% w rozliczeniu PIT 2023

Szanowni Rodzice, Absolwenci i Przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

W tym roku LOV będzie obchodziło jubileusz 75-lecia.75 lat to piękna i długa historia, pełna wspomnień i sukcesów. Przez te lata Szkoła zyskała wielu wybitnych absolwentów, będących liderami w swoich obszarach.

LOV wykształciło i kształci wychowanków, którzy wykorzystują swoją wiedzę i zdolności nie tylko w życiu codziennym, ale także osiągają sukcesy w dziedzinach naukowych, sportowych i artystycznych. Szkoła to również świadek ciągłych zmian, które zauważamy poprzez nowoczesną infrastrukturę, wzrost liczby uczniów, postęp w nauczaniu i wychowaniu oraz wprowadzanie nowych, programów, technologii i metod edukacji.

75 lat to dobra okazja do świętowania tej wspaniałej historii. Rada Rodziców zachęca do wsparcia działania szkoły w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia oraz realizacji jej zadań statutowych.

Na ten cel możesz przekazywać datki charytatywne, w tym 1,5% podatku dochodowego.

Udostępnij tę wiadomość wszystkim, którzy będą chcieli i mogli nam pomóc. Każdy wkład, niezależnie od wysokości i nie tylko finansowy, jest cenny. O szczegółach związanych z inną pomocą niż finansowa i samą organizacją wydarzenia będziemy informować na bieżąco.

KRS: 0000297369. wpisz kwotę: 1,5%

Szczegółowe informacje jak przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) na stronie podatki.gov.pl

Wierzymy, że możesz pomóc „Piątce” i bardzo na Twoją pomoc liczymy!

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców

Zebranie Rady Rodziców 2023/2024

Zebranie: 20 września 2023 godzina 18.00

Dziękujemy przybyłym za aktywne uczestnictwo.

Strona w trakcie aktualizacji