Główna Regulamin i druki LO V Od

Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcące nr V

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej

Składki w roku szkolnym 2023/2024

Składka Rada Rodziców 150,00 zł
Składka ksero 30,00 zł

Nr rachunku bankowego:

07 9582 0000 4010 0036 1446 0001

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny 23/24

Uwaga!

Jeśli do szkoły V LO uczęszcza w danym roku więcej niż jedno dziecko, to składkę Rady Rodziców uiszczamy jednorazowo w stałej kwocie 150 zł, a składkę ksero opłacamy za każde dziecko po 30zł.

Strona w trakcie aktualizacji